โปรโมชั่นเสริม

เลือกเครือข่าย AIS
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


เบอร์ลัด AIS
เช็กเงินและวันคงเหลือ *121# โทรออก
เช็กโบนัส & เหมาเหมา *121*1# โทรออก
เช็กยอดเงินโบนัส *121*2# โทรออก
เช็กยอด เน็ต/SMS/MMS *121*3# โทรออก
ปิดสัญญาณเน็ต *129*1# โทรออก
เปิดสัญญาณเน็ต *129*2# โทรออก
เช็กเบอรืตัวเอง *545# โทรออก
เช็กการลงทะเบียน *151# โทรออก
/