อาจารย์แขก
1 กันยายน 2562
บน
7 0 4
ล่าง
7 1 9
835  715  362
742  706  423