พี่ฟลุ๊ค
1 ตุลาคม 2562
ดีดบน
7
0 - 7
08   09
72   77
ดีดล่าง
1
1 - 5
18   19
52   57