พี่ฟลุ๊ค
1 กันยายน 2562
ดีดบน
4
4 - 5
41   43
55   58
ดีดล่าง
3
3 - 9
91   93
35   38