อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

ตรรกะเลขศาสตร์คืออะไร

ตรรกะเลขศาสตร์ คือศาสตร์การพยากรณ์ว่าด้วยตัวเลข พยากรณ์เกี่ยวกับการจัดวางตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันใกล้ๆตัวเช่น  

เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น โดยวิเคราะห์ตามหลักโหราเลขศาสตร์ของจีนและไทยผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยเปลี่ยนเหมือนตัวเราเองเป็นดาวหลัก และ เบอร์หรือตัวเลขต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราคือดาวจร โดยเลขผลรวมแต่ละตัวจะมีดาวประจำและมีกำลังของดาวแฝงอยู่ อาจดีหรือร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ครอบครอง

เบอร์โทรศัพท์ หรือเลขอื่นๆ ตรรกะศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ไก่นั้น จะเปรียบเสมือนตัวเลขที่เข้ามาเป็นบริวารที่เกื้อหนุน เป็นสิ่งที่จะบอกว่าดวงหรือโชคชะตาของเราเป็นอย่างไร 

เบอร์โทรศัพท์ในทางตรรกะเลขศาสตร์ก็เป็นเลขประจำตัว ซึ่งสามารถทำนายลักษณะอุปนิสัยใจคอ พื้นดวงได้ และส่งผลกับผู้ครอบครองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงผลรวมเลขแต่ละตัว จะมีข้อดี บางเลขเหมาะสำหรับการบางอย่างหรือหลายอย่าง การเลือกใช้ให้พิจารณาตามอาชีพ หน้าที่ที่มอบหมาย วัตถุประสงค์ใช้งานเป็นหลักเช่นกัน

ตรรกะ คือความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ์ ตรรกะเลขศาสตร์คือ ความเกี่ยวเนื่องหรือความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ส่งผลมายังชีวิต เป็นการหาค่าความจริงทางคณิตศาสตร์และในศาสตร์โหรราเป็นการหาค่าความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ของดวงนั่นเอง 
เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท