อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

โหดเหี้ยม เลือดเย็น

481

            เป็นกลุ่มตัวเลขที่จะทำทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น หรือให้ได้มาซึ่งเงินทอง ความสำเร็จ หรือผลประโยชน์ โดยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน จะถูกหรือผิดก็ตาม ฉลาดแกมโกงสุดๆ

 

เลขตรงข้าม

46 64

เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการสร้างมิตรภาพดีๆ หรือความรักการผูกสัมพันธ์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท