บทความ

10 01 ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

10,01

ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

เกี่ยวข้องกับ สังคม ,สุขถาพ

เป็นตัวเลขเกี่ยวกับมีความมั่นใจในตัวเองสูง

ต้องระวังทำตัวเด่นแล้วจะเป็นภัย

ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าคนดี

ปัญหาด้านสุขภาพเป็นภูมิแพ้

/