อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

10 01 ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

10,01

ทำตัวเด่นจะเป็นภัย

เกี่ยวข้องกับ สังคม ,สุขถาพ

เป็นตัวเลขเกี่ยวกับมีความมั่นใจในตัวเองสูง

ต้องระวังทำตัวเด่นแล้วจะเป็นภัย

ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าคนดี

ปัญหาด้านสุขภาพเป็นภูมิแพ้

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท