อาจารย์ไก่ทำนายเบอร์

เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท
บทความ

คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาเดินทางไกล

ใช้สวดก่อนออกเดินทาง

ตั้งจิตให้สงบ ท่องนะโม 3 จบ และกล่าวว่า มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

จากนั้นให้กล่าวคำขอพรให้เดินทางด้วยความปลอดภัย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

คาถาก่อนขับรถ

ของ พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน  จ. สิงห์บุรี

ใช้สวดก่อนขับรถ

เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

(บุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจ ไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น)

อย่างไรก็ตาม ก่อนออกเดินทางควรตรวจเช็กสภาพรถยนต์ หรือพาหนะต่างๆ รวมไปถึงเตรียมร่างกาย สติ ให้พร้อม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และที่สำคัญคือการมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ทุกคนใช้วันหยุดยาวนี้อย่างมีความสุขนะคะ

cr sanook horoscope
เบอร์มงคล AIS
เบอร์มงคล DTAC
เบอร์มงคล TRUE
เบอร์มงคล 3GX
เบอร์มงคล CAT
เบอร์มงคล NT
เบอร์มงคล Penguin
เบอร์มงคล อื่นๆ
เบอร์มงคล FINN Mobile
เบอร์มงคล Feels
เบอร์สวย
รวมเบอร์ทั้งหมด
1 - 5,000     บาท
5,001 - 10,000     บาท
10,001 - 50,000     บาท
50,001 ขึ้นไป     บาท